Mistrzostwo Polski - czerwiec 2013

Uwaga!
Konkurs już roztrzygnięto.
Zapraszamy do brania udziału w kolejnych edycjach

Weź udział w Mistrzostwie! Nagrodą jest publikacja reportażu lub wywiadu przedstawiającego hodowlę gołębi zwycięzcy na łamach czasopisma Poradnik Hodowcy.

Mamy za sobą roztrzygnięcie Mistrzostw majowych. W numerze czerwcowym są takie same dwa Mistrzostwa, jednakże będą one na bazie wyników uzyskanych w lotach, które odbyły się w miesiącu czerwcu 2013r. W lipcowym numerze planujemy dodatkowe, inne Mistrzostwo, które będzie uwzględniać cały sezon lotowy gołębi starych. Szczegóły w lipcowym numerz PH.

Otrzymaliśmy wiele opinii na temat rywalizacji, które wprowadziliśmy. Większość była pozytywna. Hodowcy cieszą się, że jest to coś innego, niż powielanie współzawodnictw, w których bierzemy udział w ramach PZHGP. Nie wprowadzamy także ograniczeń – każdy hodowca może wziąć w nich udział – nie trzeba być czytelnikiem Poradnika Hodowcy. Poniżej przypominamy główne założenia oraz regulamin czerwcowych Mistrzostw.

Mistrzostwa dla Wszystkich

Nie trzeba być czytelnikiem Poradnika Hodowcy, aby wziąć udział w mistrzostwach. Oficjalny formularz zgłoszeniowy oprócz bieżącego numeru czasopisma jest także dostępny na stronie internetowej www.poradnikhodowcy.pl/formularz-czerwiec. Może go pobrać, wypełnić i wysłać każdy hodowca, który lotuje w PZHGP.

Z pełną odpowiedzialnością nadajemy naszemu konkursowi tytuł Mistrzostw Polski, ponieważ może w nich wziąć udział każdy hodowcy, nie tylko czytelnik Poradnika Hodowcy.

Każdy miesiąc to osobne Mistrzostwo

Nasze Mistrzostwa będę dotyczyć pojedynczych miesięcy. A więc będzie jeszcze Mistrzostwo Polski - czerwiec 2013, Mistrzostwo Polski - lipiec 2013 itd.

W maju i czerwcu będą 2. rodzaje współzawodnictw, natomiast w lipcu będą 3 rodzaje współzawodnictw.

Nagrody za zdobycie Mistrzostwa

Nagrodą za zwycięstwo Mistrzostwa jest publikacja reportażu lub wywiadu przedstawiającego hodowlę gołębi zwycięzcy na łamach czasopisma Poradnik Hodowcy.

Najszybszy Gołąb w Polsce – czerwiec 2013

Ideą tego współzawodnictwa jest przedstawienie najszybszych gołębi w Polsce, które brały udział w lotach PZHGP w miesiącu czerwiec 2013r. Wygrywa gołąb, o największej sumie średniej szybkości lotu (m/min) z 3 wybranych lotów, które odbyły się w miesiącu czerwiec 2013r.

Rekord Polski w Szybkości Lotu

Na podstawie wyników zgłaszanych w tym Mistrzostwie będzie prowadzony ranking najlepszych wyników za najszybszą średnią prędkość lotu gołębia (w jednym locie), na czele z Rekordem Polski w Szybkości Lotu.

Najlepszy Lotnik w Polsce – czerwiec 2013

Ideą tego współzawodnictwa jest przedstawienie najlepszych gołębi w Polsce (na podstawie zdobytych punktów szwajcarskich), które brały udział w lotach PZHGP w miesiącu czerwiec 2013r. Wygrywa gołąb, o największej sumie punktów szwajcarskich z 3 wybranych lotów, które odbyły się w miesiącu czerwiec 2013r.


Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest w czerwcowym numerze czasopisma lub na stronie internetowej:

www.poradnikhodowcy.pl/formularz-czerwiec

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 lipca 2013 r. na adres redakcji:

Poradnik Hodowcy
os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
67-100 Nowa Sól

Istnieje możliwość przesłania skanu lub zdjęcia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na adres e-mail: redakcja@poradnikhodowcy.pl

Termin zgłoszeń elektronicznych: 21.07.2013r.

Zgłoszenia: nieczytelne, niekompletne lub bez potwierdzeń nie będą uwzględniane.


Kalkulatory

Szybkość [m/min]

Za pomocą poniższego "kalkulatora" obliczysz szybkość gołębia w m/min do Mistrzostwa "Najszybszy Gołąb"

Godzina startu
format: GG:MM:SS
np. 07:15:00
(należy stosować znak dwukropka)
Godzina przylotu
format: GG:MM:SS
np. 09:45:15
(należy stosować znak dwukropka)
Odległość
[km]
np. 90.50
(należy stosować znak kropki)
Szybkość
[m/min]

Punkty Szwajcarskie

Za pomocą poniższego "kalkulatora" obliczysz punkty szwajcarskie do Mistrzostwa "Najlepszy lotnik"

Ilość konkursów w locie
[szt.]
Pozycja w locie Punkty szwajcarskie

Formularze & Druki PZHGP

Poradnik Hodowcy - wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)

Kontakt z redakcją PH

Godziny pracy:

pon-pt: 9:30 - 16:00


Biuro redakcji:

+48 536 232 300


Dział reklamy:

+48 793 933 532

Tłumaczenie strony:

Partnerzy Poradnika Hodowcy:


Reklama:Twoja Reklama
może być w tym miejscu!

tel. +48 536 232 300