Mistrzostwo Polski - lipiec 2013

Uwaga!
Konkurs już roztrzygnięto.
Zapraszamy do brania udziału w kolejnych edycjach

Weź udział w Mistrzostwie! Nagrodą jest publikacja reportażu lub wywiadu przedstawiającego hodowlę gołębi zwycięzcy na łamach czasopisma Poradnik Hodowcy.

Dodatkowe nagrody od sponsorów!

Nagrody będą losowane wśród wszystkich, którzy prześlą zgłoszenie chociaż do jednego konkursu

5 x zestaw od firmy HapLabs

5 x zestaw od firmy PatronBis

Bogatsi w pierwsze doświadczenia, chcielibyśmy uzupełnić pewne informacje:

Nie ma obowiązku brania udziału w każdym z Mistrzostw.

Do każdego z Mistrzostw, a wiec „Najszybszy Gołąb” oraz „Najlepszy Lotnik”, można zgłaszać: tego samego gołębia lub różne gołębie.

Wypełnianie kolumny „Prędkość i kierunek wiatru” dla Mistrzostw „Najszybszy Gołąb” jest opcjonalne, a więc można to pole zostawić puste.

Każdy hodowcy może zgłosić maksymalnie 5 gołębi do każdego z Mistrzostw.

Jako „Potwierdzenie z Oddziału” wystarczy pieczęć i/lub podpis dowolnej osoby należącej do Zarządu Oddziału lub adres strony oddziałowej, gdzie redakcja będzie mogla zweryfikować zgłoszone wyniki.

Zgłoszeń należy dokonywać na oficjalnym formularzu, jednakże może to być ksero lub wydruk formularza, który dostępny jest na stronie internetowej www.poradnikhodowcy.pl

Zgłoszenia można wysyłać tradycyjną pocztą na adres redakcji lub za pomocą poczty elektronicznej (skan lub zdjęcie z aparatu fotograficznego) na adres e-mail: redakcja@poradnikhodowcy.pl

Jak ogłosiliśmy w czerwcowym numerze PH, w lipcu oprócz 2 znanych już nam Mistrzostw dojdzie kolejne, którego zadaniem będzie podsumowanie całego sezonu lotowego gołębi dorosłych. Nazwa Mistrzostwa to „Najwydajniejszy Gołębnik Polski”. Poniżej przypominamy zasady i prezentujemy szczegóły wszystkich Mistrzostw przewidzianych na lipiec 2013.

Mistrzostwa dla Wszystkich

Nie trzeba być czytelnikiem Poradnika Hodowcy, aby wziąć udział w mistrzostwach. Oficjalny formularz zgłoszeniowy oprócz bieżącego numeru czasopisma jest także dostępny na stronie internetowej www.poradnikhodowcy.pl/formularz-lipiec. Może go pobrać, wypełnić i wysłać każdy hodowca, który lotuje w PZHGP.

Z pełną odpowiedzialnością nadajemy naszemu konkursowi tytuł Mistrzostw Polski, ponieważ może w nich wziąć udział każdy hodowcy, nie tylko czytelnik Poradnika Hodowcy.

Każdy miesiąc to osobne Mistrzostwo

Nasze Mistrzostwa będę dotyczyć pojedynczych miesięcy. Mieliśmy Mistrzostwo Polski - maj 2013, Mistrzostwo Polski - czerwiec 2013, a teraz mamy Mistrzostwo Polski - lipiec 2013.

W maju i czerwcu były 2. rodzaje współzawodnictw, natomiast w lipcu są 3 rodzaje współzawodnictw.

Nagrody za zdobycie Mistrzostwa

Nagrodą za zwycięstwo Mistrzostwa jest publikacja reportażu lub wywiadu przedstawiającego hodowlę gołębi zwycięzcy na łamach czasopisma Poradnik Hodowcy.

Dodatkowe nagrody od sponsorów

Nagrody będą losowane wśród wszystkich, którzy prześlą zgłoszenie chociaż do jednego konkursu.

Firma HapLabs, strona internetowowa www.haplabs.com, funduje 5 następujących zestawów:

Kliknij na nazwę środka, aby zobaczyć jego opis:

Firma PatronBis, strona internetowowa www.golebie.info, funduje 5 zestawów, a każdy z nich zawiera następujace produkty:

Kliknij na nazwę środka, aby zobaczyć jego opis:

Najszybszy Gołąb w Polsce – lipiec 2013

Ideą tego współzawodnictwa jest przedstawienie najszybszych gołębi w Polsce, które brały udział w lotach PZHGP w miesiącu lipiec 2013r. Wygrywa gołąb, o największej sumie średniej szybkości lotu (m/min) z 3 wybranych lotów, które odbyły się w miesiącu lipiec 2013r.

Rekord Polski w Szybkości Lotu

Na podstawie wyników zgłaszanych w tym Mistrzostwie będzie prowadzony ranking najlepszych wyników za najszybszą średnią prędkość lotu gołębia (w jednym locie), na czele z Rekordem Polski w Szybkości Lotu.

Najlepszy Lotnik w Polsce – lipiec 2013

Ideą tego współzawodnictwa jest przedstawienie najlepszych gołębi w Polsce (na podstawie zdobytych punktów szwajcarskich), które brały udział w lotach PZHGP w miesiącu lipiec 2013r. Wygrywa gołąb, o największej sumie punktów szwajcarskich z 3 wybranych lotów, które odbyły się w miesiącu lipiec 2013r.

Najwydajniejszy Gołębnik Polski – gołębie stare 2013

Ideą tego współzawodnictwa jest przedstawienie najwydajniejszego gołębnika w Polsce, który brał udział w lotach PZHGP gołębi starych w sezonie 2013. Wygrywa gołębnik, o największej średniej wydolności lotowej z 10 wybranych lotów gołębi starych, które odbyły się w sezonie 2013. Wydolność lotowa to stosunek ilości zdobytych konkursów w locie do ilość gołębi włożonych na ten lot. Np. jeśli hodowca zdobył 10 konkursów na 20 gołębi włożonych na ten lot, to wydolność lotowa z tego lotu wynosi 50% (10/20 x 100%)


Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest w czerwcowym numerze czasopisma lub na stronie internetowej:

www.poradnikhodowcy.pl/formularz-lipiec

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2013 r. na adres redakcji:

Poradnik Hodowcy
os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
67-100 Nowa Sól

Istnieje możliwość przesłania skanu lub zdjęcia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na adres e-mail: redakcja@poradnikhodowcy.pl

Termin zgłoszeń elektronicznych: 21.08.2013r.

Zgłoszenia: nieczytelne, niekompletne lub bez potwierdzeń nie będą uwzględniane.


Kalkulatory

Szybkość [m/min]

Za pomocą poniższego "kalkulatora" obliczysz szybkość gołębia w m/min do Mistrzostwa "Najszybszy Gołąb"

Godzina startu
format: GG:MM:SS
np. 07:15:00
(należy stosować znak dwukropka)
Godzina przylotu
format: GG:MM:SS
np. 09:45:15
(należy stosować znak dwukropka)
Odległość
[km]
np. 90.50
(należy stosować znak kropki)
Szybkość
[m/min]

Punkty Szwajcarskie

Za pomocą poniższego "kalkulatora" obliczysz punkty szwajcarskie do Mistrzostwa "Najlepszy lotnik"

Ilość konkursów w locie
[szt.]
Pozycja w locie Punkty szwajcarskie

Notatnik Hodowcy - zeszyt do prowadzenia dokumentacji hodowlanej

Formularze & Druki PZHGP

Poradnik Hodowcy - wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)

Kontakt z redakcją PH

Godziny pracy:

pon-pt: 9:30 - 16:00


Biuro redakcji:

+48 536 232 300


Dział reklamy:

+48 793 933 532

Tłumaczenie strony:

Partnerzy Poradnika Hodowcy:Reklama:Twoja Reklama
może być w tym miejscu!

tel. +48 536 232 300