Program "Współrzędne geograficzne"


Wszystkim zainteresowanym, a w szczególności hodowcom gołębi pocztowych, udostępniamy poniżej możliwość:

  • wyznaczania współrzędnych geograficznych (dziesiętnych i tradycyjnych-kątowych) dowolnego punktu na mapie. Korzystając z tej funkcji można m.in. wyznaczyć dokładne współrzędne geograficzne gołębnika, miejsca wypuszczania gołębi itp.
  • wizualizacji trasy łączącej dowolne dwa punkty na mapie wraz z podaniem dokładnej odległości, mierzonej w kilometrach, pomiędzy nimi.

Poniżej opisano dwie metody dodawania punktu na mapę. Obok mapy (po prawej stronie) znajduje się sekcja "Wynik", gdzie po dodaniu punktu na mapę pojawią się jego współrzędne, natomiast po dodaniu dwóch punktów dodatkowo odległość między nimi.

W każdej chwili można usunąć punkt (lub punkty) dodane na mapę korzystając z przycisku "Usuń punkty z mapy", który znajduje się obok mapy (po prawej stronie).

Zachęcamy do sprawdzania współrzędnych geograficznych dowolnych punktów na mapie czy też odległości między nimi!

Metoda 1. Dodawanie punktu na mapę poprzez kliknięcie na mapę

Pierwsza metoda dodawania punktu na mapę to kliknięcie lewym przyciskiem myszy komputerowej na wybrane miejsce na mapie. W miejscu, w którym będzie ustawiony kursor myszy pojawi się punkt.

Wskazówka: mapę można przybliżać i oddalać korzystając z przycisków typu scroll (jeśli mysz takie posiada) lub za pomocą ikonek + i - (plus i minus), które znajdują się prawym dolnym rogu mapy.

Metoda 2. Dodawanie punktu na mapę poprzez wypełnienie formularza

Druga metoda dodawania punktu na mapę, to podanie współrzędnych geograficznych, w których ma się pojawić punkt. Współrzędne należy wpisać do formularza, który znajduje się obok mapy (po prawej stronie).

Bez względu na sposób dodania punktu na mapę, we wskazanym miejscu pojawi się czerwona ikonka. Natomiast obok mapy (po prawej stronie), w sekcji "Wynik" pojawią się współrzędne geograficzne tego punktu. Po dodaniu na mapę dwóch punktów dodatkowo wyznaczona zostanie odległość między nimi.

W każdej chwili można usunąć punktu (lub punkty) dodane na mapę. W tym celu należy kliknąć przycik "Usuń punkty z mapy", który znajduje się z obok mapy (z prawej strony).

UWAGA! Dodany na mapę punkt można w bardzo łatwo przesuwać - wystarczyć chwycić* go kursorem myszy i dowolnie przesuwać.

* chwycenie punktu kursorem myszy oznacza kliknięcie na niego, i trzymając wciśnięty przycisk myszy, dowolnego jego przesuwanie. Po zwolnienieniu przycisku myszy nastąpi "opuszczenie" punktu.

Metoda 2. Dodawanie punktu na mapę poprzez wypełnienie formularza
Szerokość
geograficzna:Długość
geograficzna:

Wynik
Współ. geog. dziesiętne  →  kątowe
Współ. geog.
punktu 1:
 → 
 → 
Współ. geog.
punktu 2:
 → 
 → 
Odległość
od pkt 1 do pkt 2
 km

Program "Współrzędne geograficzne" został utworzony przez Stanisława Górskiego,
tel. +48 782 647 937. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zachęcamy do umieszczania odnośników (linków) prowadzących do programu "Współrzędne geograficzne" na stronie PoradnikHodowcy.pl na swoich stronach internetowych. Czynność ta nie wymaga zgody i nie narusza praw autorskich. Poniżej znajduje się gotowy kod html, który można wstawić na stronę internetową:

<a target="_blank" href="http://www.poradnikhodowcy.pl/wspolrzedne-geograficzne" title="Poradnik Hodowcy - wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)"><img src="http://poradnikhodowcy.pl/grafika/baner_wspol_geog_683x165.jpg" alt="Wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)" /></a>

Partnerzy Poradnika Hodowcy: