Przyślij Podziękowanie, Kondolencję lub Nekrolog

Przyślij Podziękowania, Kondolencje lub Nekrolog

W każdym numerze gazety będzie znajdował się dział zawiadomień, w którym umieszczać będziemy:

 • podziękowania,
 • kondolencje,
 • nekrologi.

Wysyłając do nas zawiadomienie zaznacz, w którym numerze "Poradnka Hodowcy" (lipiec 2024, wrzesień 2024, grudzień 2024...) chciałbyś, aby zostało ono opublikowane.

Przesłanie zawiadomienia możliwe jest na 2 sposoby:

 • za pomocą tradycyjnej poczty na adres:


  Redakcja "Poradnika Hodowcy"
  os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
  67-100 Nowa Sól

 • za pomocą poniższego formularza:

Pola nie obowiązkowe (opcjonalne)

do wiadomości redakcji

Zapewniamy Cię, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione.

Twój Adres
(ulica numer):
Twój Adres
(kod pocztowy miasto):
Twój adres e-mail:

Pola obowiązkowe:

Twoje Imię i Nazwisko:
Twój numer telefonu:
Rodzaj zawiadomienia:
Treść zawiadomienia:
Do którego numeru gazety:

Klikając przycisk "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć. Ponadto redakcja nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów i zdjęć, zwłaszcza tych, których autorzy nie podali swojego imienia i nazwiska oraz adresu do wiadomości redakcji. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Notatnik Hodowcy - zeszyt do prowadzenia dokumentacji hodowlanej

Formularze & Druki PZHGP

Poradnik Hodowcy - wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)

Kontakt z redakcją PH

Godziny pracy:

pon-pt: 9:30 - 16:00


Biuro redakcji:

+48 536 232 300


Dział reklamy:

+48 793 933 532

Tłumaczenie strony:

Partnerzy Poradnika Hodowcy: